دانشگاه شهید بهشتی، اسناد بین المللی، نظام بین المللی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 49-مظلومان، رضا – جرم شناسی – جلد دوم – انتشارات دانشگاه ملی ایران – تهران – 2535 شاهنشاهی 50-معین، محمد – فرهنگ فارسی –جلد دوم – چاپ... متن کامل

حقوق جزای عمومی، مجموعه قوانین، دانشگاه تهران

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 27- شمس علی اسیب شناسی زندان – انتشارات راه تربیت – چاپ اول 138828- طبسی نجم الدین – حقوقی زندانی و موارد زندان در اسلام – مترجمان – سید... متن کامل

دانشگاه شهید بهشتی، حقوق جزای عمومی، ترمینولوژی حقوق

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 6-افراسیابی، محمد اسماعیل – حقوق جزای عمومی – جلد دوم – چاپ اول – انتشارات فردوسی – 1377.7-الوائلی، شیخ احمد- احکام زندان در اسلام –... متن کامل

آیین دادرسی کیفری، بازگشت به خویشتن، اسناد بین المللی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد قوه قضائیه» استفاده از این روش ها که البته معمول تر است راهکار... متن کامل

قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید فصل سوم :راهکارهای مختلف کاهش تعداد زندانیان 1.کیفرزدایی تقنینی به صورت عام و به صورت خاص در مورد مجازات زندان، (جرم زدایی)طبق گزارش... متن کامل

اجرای مجازات، مرحله چهارم، رژیم تدریجی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2.روش انفرادی : این روش نقطۀ مقابل روش قبلی است. در این روش محکومان در تمام مدت اجرای مجازات و شب و روز در سلول انفرادی بسر می برند. مهم... متن کامل

مقررات بین المللی، اسناد بین الملل، تعاون و همکاری

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشوراست در صورت لزوم می تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان نماینده مذهبی او در موسسه... متن کامل

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی، میثاق بین المللی حقوق

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در احادیث و روایات اسلامی درباره فعالیتهای مذهبی زندانیان از جمله حضور آنان در نماز جمعه و یا عید مکرراً سخن به میان آمده است. در... متن کامل

برنامه های آموزشی، عمر بن عبدالعزیز، جنبه های اجتماعی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مبحث سوم: جنبه های اجتماعی حقوق زندانیانالف : فعالیتهای آموزشی بند 1- فقه اسلام : استاد توفیق الفکیکی در مقاله ای که دربارۀ تاریخ... متن کامل

اسناد و مقررات بین المللی، مقررات بین المللی، اسناد بین المللی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در مستدرک الوسائل به نقل از جعفریات از علی نقل شده است که زنی از همسرش به علی(ع) شکایت برد آن حضرت دستور داد آن مرد را زندانی کند و جرم... متن کامل