آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM

بر اساس آمار بخش انرژی آمریکا، امروزه بیش از ۷۶ میلیون ساختمان مسکونی و نزدیک به ۵ میلیون ساختمان تجاری […]

علل تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

علل تغییر در پروژه ممکن است منشا خارجی داشته و یا متاثر از فشارهای داخلی که بر پروژه در حال […]

مهریه در قرآن و اهل سنت -نظریات و دیدگاه ها

دیدگاه اهل سنت برخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در […]

اعتماد به نفس از دیدگاه رویکردهای روانشناسی

اعتماد به نفس واژه اعتماد به نفس[۱] که از قرن هفدهم به کار گرفته شده، همان باور آدمی به توانایی […]

قبول و نکول برات

قبول و نکول برات اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات […]

قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

  دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم: ۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا […]

مسئولیت مدنی دولت و محیط زیست

    ​ از آنجائیکه دولت یکی از نهادهای نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان […]

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ یکی از دستاوردهای جرم‌شناختی فردی کردن مجازات ها می باشد که می تواند در انتخاب و اجرای مناسب برنامه‌های […]

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های […]

ازدواج سفید و نکاح معاطاتی -نظر امام خمینی

  امام خمینی(ره)نیز نوشته است: «ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد […]

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

  مادۀ ۶۴۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده بیان می کند:«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، […]

j

hk