انواع تعاونی ها شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و تولیدی – توزیعی (چند Read More

انواع تعاونی ها شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و تولیدی – توزیعی (چند Read More

تعهد سازمانی[۱] رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار Read More

تعهد سازمانی[۱] رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار Read More

رفتار مدنی سازمانی با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال ۲۰۰۰ نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم Read More

رفتار مدنی سازمانی با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال ۲۰۰۰ نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم Read More

گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر سال ۱۳۸۷ با تلاش جمعی از دانش آموختگان دانشگاه‌های تهران و بین‌المللی قزوین تاسیس گردید. Read More

گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر سال ۱۳۸۷ با تلاش جمعی از دانش آموختگان دانشگاه‌های تهران و بین‌المللی قزوین تاسیس گردید. Read More

۳-۱-۳- اثر اثباتی بارنامه دریایی درΤ حقوق آمریکا حقوق آمریکا از یک سو از رویه قضائی «کامن لا» در خصوص Read More

۳-۱-۳- اثر اثباتی بارنامه دریایی درΤ حقوق آمریکا حقوق آمریکا از یک سو از رویه قضائی «کامن لا» در خصوص Read More

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، اثبات ضرر به عهده متضرر می باشد و اوست که در این میان، مدعی ایراد Read More

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، اثبات ضرر به عهده متضرر می باشد و اوست که در این میان، مدعی ایراد Read More

گفتار اول: منابع و اصول موجود در زمینه حقوق بشر: این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال Read More

گفتار اول: منابع و اصول موجود در زمینه حقوق بشر: این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال Read More

در اینجا رابطه اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی Read More

در اینجا رابطه اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی Read More

۲-۵-۱- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین در این حالت در بارنامه دریایی اسم شخص خاص که می تواند Read More

۲-۵-۱- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین در این حالت در بارنامه دریایی اسم شخص خاص که می تواند Read More