Search Results for: نوعاً کشنده

6- توجه و آگاهی مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه و وضعیت خاص زمانی یا مکانی

  قانون‌گذار در ذیل بند (پ) قانون مجازات اسلامی تصریح نموده است: «هرگاه … مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشند.» بنابراین هرگاه فردی عملی انجام دهد که نسبت به همه افراد بشر از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین نوعاً موجب جنایت گردد. به عبارت دیگر عمل انجام شده […]

Read More »

قانون مجازات اسلامی، دیوان عالی کشور، حقوق جزای عمومی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید به موجب رأی فوق الذکر ، سن ، حالت روحی و جسمی مجنی علیه در ثبوت ضمان مؤثر نبوده است؛ بلکه به مجرد حصول رابطه علیت عامل به عنوان مرتکب قتل، تحت پیگرد قرار میگیرد. قانون گذار نیز ضمن پذیرش امکان حصول جنایت به افعال […]

Read More »

در قانون مجازات عمومی، قانون مجازات عمومی، نظام عدالت کیفری

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید یکی از انواع تقسیمبندی مجازاتها که اثرات فراوانی بر آن مترتب است قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرایم است. گذشت شاکی و به تبع آن موقوف شدن تعقیب فرصتی است که میتواند در سیاست جنایی کشورها اثرات مثبت، مهم و تعیین کنندهای داشته […]

Read More »

قانون مجازات اسلامی، در قانون مجازات عمومی، ناصرالدین شاه قاجار

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 1-شدت و ضعف 2-کیفیت عمل 3- تأثیر فعل بر جسم و بالعکسچنانچه فعل ارتکابی شدید باشد،غالباً کشنده است و بالعکس؛به عنوان مثال در صورتی که فردی با میله آهنی با شدت بر سر دیگری بکوبد و یا چنانچه در هوای سرد،مکرراً بر شخصی،شلاق زده شود […]

Read More »

قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد، مجازات اسلامی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید قصاص در اصطلاح فقها،پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح می باشد،به گونه ای که قصاص کننده،عیناً همان جنایت واره را به جانی وارد نماید.صاحب قصاص در خصوص تعریف واژه«قصاص» می فرمایند:“مراد از قصاص در این جا(کتاب القصص)پی گیری و دنبال نمودن اثر […]

Read More »

ضمانت اجرای کیفری، دارای ضمانت اجرا، حقوق کیفری ایران

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید «سلب عمدی و ناعادلانه حیات یک انسان توسط یک انسان دیگر» «در برخی دیگر از کتب حقوقی فرانسه قتل عمدی به پایان دادن عمدی حیات دیگری آمده است.» که این تعریف شباهت زیادی با تعریف حقوق دانان ایرانی دارد. در کتب حقوقی مربط به کشور […]

Read More »

قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد، نتیجه مجرمانه

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید «قتل خارج کردن روح از بدن انسان توسط انسانی دیگر است.» «قتل و مرگ از نظر نتیجه یکسان هستند یعنی نتیجه هر دو صورت متوقف شدن اعمال حیاتی در انسان است. مرگ به توقف کامل و بیبازگشت اعمال حیاتی گفته میشود.» واژهی قتل معادل Homicide […]

Read More »

قانون مجازات اسلامی، سیاست کیفری اسلام، مجازات اسلامی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید فصل اولمفاهیم، پیشینه و درآمدی بر سیاست کیفری اسلام در قتل عمدتا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مواد 170 و 171 قانون مجازات مصوب سال 1304 هجری شمسی اگر کسی با قصد قبلی مبادرت به کشتن فرد دیگری مینمود به اعدام محکوم میگردید ولی هر […]

Read More »

زنان بزه دیده، قانون مجازات، قتل غیر عمد

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ماده ۶۲۴اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم […]

Read More »

تهیه فرآورده های خونی، قانون مجازات اسلامی، نتیجه مجرمانه

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ب- احکام قصاص و دیه بر او جاری است. ج- اگر قاصد قتل بوده و یا غالبا منجر به قتل شود مثل قبلی است. آیت الله لنکرانی : الف- عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی را دارد. ب- حکم قتل عمد را دارد. ج- فرقی نمی […]

Read More »

در حقوق موضوعه ایران، دیه در حقوق ایران، حقوق موضوعه ایران

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در نتیجه،با جمع و تحلیل موارد و مطالب پیش گفته، میتوان چنین بیان داشت که قتل حاجب، مانع از توارث قاتل از مورث نیست.یکی از اساتید حقوق معتقد است ملاک ماده 880 قانون مدنی در حقوق موضوعه ایران قابل تسری به مورد مذکور دارد و […]

Read More »

دانلود تحقیق با موضوع «هرگاه

تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود». در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم میشود. در این ماده قانونگذار مثالهایی از هراساندن بیان میکند که جنبهی تمثیلی دارند مانند:انجام عملی مانند کشیدن سلاح و […]

Read More »