مزیت رقابتی پایدار، دارایی های نامشهود، اندازه گیری عملکرد

 

ارزیابی اجرای استراتژی ها.
کمک به تصمیمات گسترش و توسعه
استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمان هاMarr et al., 2003)).
دلیل دیگر برای انجام اینکار این است که با اندازه گیری سرمایه فکری به طور کامل و دقیق، می توان ارزش و عملکرد شرکت ها را اندازه گیری کرد، زیرا در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد. اگر چه اندازه گیری دقیق این دارایی ها غیرممکن است ولی حداقل می توان با توجّه به آنها و اطلاع از نقش آنها در عملکرد سازمانی، به اهمّیت سرمایه گذاری بر روی این دارایی ها پی برد. دراکر(1993) می گوید: ما در حال وارد شدن به یک اقتصاد دانش محور هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار و…. نیست بلکه منبع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن اقتصاد دانش محور است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بود. در اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت اقتصادی، یک سری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین آلات و …. بوده است که از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می شد.در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش ناچیزی دارد اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، اهمّیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، سرمایه فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جزو مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفّقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود آنها. باغ رشد اقتصاد دانش محور به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با دارایی های مشهود عامل مهمی در حفظ و تحقّق مزیت رقابتی پایدار به حساب می آیند. بطور خلاصه در اقتصاد دانش محور، مهم ترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها نامشهود هستند که استفاده از آنها نه تنها از ارزش آنها کم نمی کند بلکه به ارزش آنها نیز می افزاید.این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و…. هستند. ولی در اقتصاد صنعتی مهم ترین عوامل تولید، دارایی های مشهود وفیزیکی هستند که دارای استهلاک هستند و استفاده از آنها، از ارزش آنها می کاهد که این دارایی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه های پولی و… استBontis,. 1998))
1-4 اهداف تحقیق:
شناخت سرمایه فکری و معرفی اجزای آن.
معرفی جایگاه سرمایه فکری در صنعت بانکداری کشور.
بررسی ارتباط متقابل اجزاء سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری کشور.
اطلاع از وضعیت نسبی سرمایه فکری در بانک های کشور.
1-5 متغیرهای تحقیق
سرمایه فکری: در تعریفی ساده، سرمایه فکری عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی های یک شرکت. در تعریفی دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه دارایی هایی نام برده می شود که معمولاً در ترازنامه منعکس نمی شوند. در واقع سرمایه فکری نوعی سرمایه شایستگی است که از طریق مواردی همچون اعتبار سازمان، خوش نامی کارمندان، وفاداری مشتریان و … قابل حصول است.
سرمایه انسانی: شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شایستگی ها و طرزفکرهای کارکنان را در بر می گیرد که متبلور تجربه، خلاقیت و مسئولیت پذیری اعضای یک سازمان است.
سرمایه ساختاری: شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است از جمله پایگاه داده ها، چارت های سازمانی و فرآیندها و راهبردهایی که به سازمان فراتر از مواد آن می دهد.
سرمایه مشتری: عبارت است از دانش گرفته شده در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان که مصرف کنندگان کالا و خدمات یک سازمان هستند.
عملکرد سازمانی شعب بانک: در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک، کارآیی است. در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک، همان کارآیی است.
1-6 فرضیات تحقیق