پایان نامه رشته مدیریت درباره : معادلات ساختاری


4-2-3- بررسی دیاگرام‌های تحقیق و نتایج تحلیل مسیر 84
4-2-4- اعتبارسنجی مدل ساختاری 87
4-3- نتیجه‌گیری فصل چهارم 94
5- فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 95
مقدمه 96
5-1- خلاصه یافته‌های توصیفی 96
5-2- بررسی نتایج آزمونهای آماری و نتیجهگیری 97
5-2-1- بررسی فرضیه‌های یک تا پنج 97
5-2-2- بررسی فرضیه‌های ششم تا هشتم 99
5-2-3- بررسی فرضیه نهم 100
5-3- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های تحقیق 101
5-4- پیشنهاد‌های تحقیق 101
5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی 102
5-4-2- پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 104
5-5- محدودیت‌های تحقیق 101
5-6- نتیجه‌گیری فصل پنجم 105
منابع و مراجع 106
– پیوست شماره 1 – پرسشنامه ها CXVII
پیوست شماره 2 – جدول خروجی‌ها V
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ‏11: مدل مفهومی تحقیق 10
شکل ‏21- نقشه ادبیات تحقیق .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل ‏22- تصمیم‌گیری خرید 22
شکل ‏23- عوامل تاثیرگذار بر خرید تفننی (منبع: محمودی، 1391) 54
شکل ‏24- عوامل تاثیرگذار بر خرید آنی (منبع: میرابی و تهرانی، 1392) 55
شکل ‏25- عوامل موثر بر خرید ناگهانی (منبع: نظری و قادری، 1390) 56
شکل ‏26- عوامل موثر بر خرید آنی آنلاین (منبع: نظری و بغدادی،1392) 57
شکل ‏27- رابطه شخصیت و خرید اینترنتی (منبع: بابایی و احدی، 1389) 58
شکل ‏28- ارزیابی هنجاری و خرید آنی (منبع: روک و فیشر، 1995) 59
شکل ‏29- تمایل به خرید آنی محصول معین (منبع: جونز و همکاران، 2003) 60
شکل ‏210- محرک‌های درونی و بیرونی حرید آنی آنلاین (منبع: داوسون و کیم، 2009) 60
شکل ‏211- تاثیر عوامل درونی افراد بر خرید آنی (منبع: بدگایان و ورما، 2014) 61
شکل ‏212- مدل مفهومی استخراجی از مبانی نظری و پیشینه تحقیق 62
شکل ‏51- مدل نهایی تحقیق 101
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏31- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 68
جدول ‏32- پایایی متغیرهای تحقیق 69
جدول ‏41- نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ دهندگان 74
جدول ‏42- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 79
جدول ‏43- معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری 80
جدول ‏44- مقادیر شاخص‌های روایی و پایایی 82
جدول ‏45- ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک 83
جدول ‏46- بار عاملی شاخص‌های هر متغیر 86
جدول ‏47- معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری 88
جدول ‏48- نتایج معادلات ساختاری برای فرضیه اول تا پنجم 88
جدول ‏49- نتایج معادلات ساختاری فرضیه‌های شش و هفت 90
جدول ‏410- نتایج معادلات ساختاری فرضیه هشتم 92
جدول ‏411- نتایج اثر متغیر تعدیل‌گر 94
جدول ‏51- خلاصه آزمون فرضیه‌های یک تا هشت 98
جدول ‏52- بار عاملی شاخص‌ها 98
فهرست نمودارها
نمودار ‏11- وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………….74
نمودار ‏12- وضعیت گرافیکی وضعیت شغلی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………..74
نمودار ‏13- وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………75
نمودار ‏14- مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………75
نمودار 4-5- مدل‌ اولیه تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد…………….84
نمودار ‏16- مدل در حالت قدر مطلق معناداری(|T-Value|)…………………………………………………………………………..86
فصل اول -کلیات تحقیق
مقدمه
خرید آنی موضوع تحقیق بسیاری از محققین رفتار مصرف‌کننده قرار گرفته‌است، این مسئله نه تنها به دلیل پیچیدگی‌هایی است که این موضوع دارد، بلکه به خاطر عمومیت گسترده آن بین طبقات مختلف محصول است (کاسن و لی، 2002).. این پدیده، از سال‌های دهه 1950 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (اپلبام، 1951؛ استرن، 1962). در مفهوم‌سازی‌های اولیه این پدیده، صرفاً به ویژگی‌های سطح محصول توجه می‌شد. بدین‌معنا که جست‌و‌جو برای پاسخ به این پرسش صورت می‌گرفت که چه ویژگی‌هایی از محصول باعث تحریک افراد به خرید آنی می‌شود (استرن، 1962). مطالعات اولیه بخاطر داشتن علایق مدیریتی و خرده‌فروشی، بر طبقه‌بندی محصولات به دو دسته آنی و غیرآنی تأکید داشتند تا از این رهگذر، طراحی استراتژی‌های بازاریابی مانند تبلیغات درنقطه فروش، بازارپردازی تسهیل شوند. این رویکرد با یک نزدیک‌بینی در تعریف همراه بود، اینکه خرید آنی همان خرید برنامه‌ریزی‌نشده است (استرن، 1962). از همین‌رو در دهه 1970 ذهن پژوهشگران معطوف به این سوال شد که آیا کالاهای خاصی به شکل آنی خریداری می‌شوند. و در نهایت، این نتیجه حاصل شد که تقریباً همه کالاها قابلیت خریداری شدن به شکل آنی را دارند (بلنگر و همکاران، 1978). اما در دهه 1980 بود که محققان به شناسایی حالات روان‌شناختی درونی افراد، در هنگام خرید آنی روی آوردند و بالاخره مطالعات ارزشمندی که توسط روک (1987) و روک و هاچ (1985) انجام شد به شکل‌گیری درک امروزین ما از ماهیت خرید آنی انجامید که “این افرادند و نه محصولات که یک میل قوی به مصرف را تجربه می‌کنند (روک و هاچ، 1985؛ به نقل از براتکو و بوتکوویچ، 2013)” و “خرید آنی زمانی روی می‌دهد که یک مصرف‌کننده، میلی ناگهانی، اغلب قوی و پایدار به خرید فوری کالایی را تجربه کند … (روک، 1987)”. به گونه‌ای مشابه، هاچ و لوونستین (1991) خرید آنی را کشمکشی بین دو دسته نیرو – نیروی اراده و نیروی امیال- توصیف نمودند.
تعریف جدید خرید آنی، توجه پژوهشگران را معطوف به یافتن عوامل زیربنایی یا اثرگذار خرید آنی نمود و این عطش مطالعاتی تا به امروز همچنان در بین پژوهشگران رفتار مصرف‌کننده زنده مانده است (برای نمونه بدگایان و ورما، 2014؛ جونز و همکاران، 2003؛ میهیک و کورسان، 2010؛ یون و فابر، 2000). پژوهش در باب رفتار خرید آنی فواید کاربردی بسیاری دارد چرا که با آشکار شدن اهمیت نسبی عوامل موثر بر خرید آنی، می‌توان استراتژی‌های بازاریابی اثربخشی پیشنهاد داد تا حجم خریدهای آنی یک فروشگاه افزایش یابد. همچنین می‌توان به مصرف‌کننده نیز کمک کرد تا رفتار خرید آنی خود را کنترل نماید.
پژوهش پیش‌رو در همین راستا و برای بسط و کاربرد پژوهش‌های پیشین، در میان مصرف‌کنندگان ایرانی و خاصه مصرف‌کنندگان پوشاک انجام گرفت..
بیان مسئله:
امروزه شاهد تغییرات زیادی در ارزش‌ها و فرهنگ مصرف‌کنندگان هستیم. درگذشته، مصرف‌کننده برای ارضای نیازهای زیستی خود به خرید و مصرف محصولات اقدام می‌نمود و از این‌رو به محصولات یا نام‌ و ‌نشان‌‌های‌تجاری خاص وفاداری بیشتری داشت و فقط هنگامی که از آن محصول یا برند، احساس نارضایتی می‌کرد آن را رها می‌نمود. در یک کلام، ارزش‌های مصرف کنندگان بیشتر از نوع فایده‌گرایانه به‌شمار می‌امد (حیدرزاده و حسنی پارسا، 1391). از سوی دیگر با رشد فزاینده مصرف و امکان خرید‌های اعتباری در اقصی نقاط جهان، موقعیت‌های مناسبی برای خرید آنی فراهم گردیده ‌است، اما با این وجود هنوز هم، در جوامع شرقی و درحال گذار، با کمبود اطلاعات در این زمینه مواجهیم (نظری و قادری عابد، 1390). در حوزه رفتار مصرف‌کننده، خریدی که نشأت‌گرفته از اصابت محرکی و برانگیخته شدن میلی ناگهانی، غالباً قوی و پایدار به خرید فوری کالایی باشد، خرید آنی نام دارد (میرابی و تهرانی، 1392). اگرچه این پدیده، افزون از شش دهه است که توجه محققان را به‌خود جلب کرده‌است (برای نمونه کلوور، 1950؛ استرن، 1962؛ روک، 1987) اما آنچه ما امروز به عنوان خرید آنی می‌شناسیم، با آنچه در پژوهش‌های اولیه مدنظر بوده است، تا حدی متفاوت است. پژوهشگران قبل از مطالعات روک(1987) مفهومی ساده و تک‌بعدی از خرید آنی مدنظر داشتند و اساساً آنرا با خرید بدون‌برنامه‌ریزی مترادف می‌‌دانستند. به‌علاوه در این برهه از زمان به طورکلی، خرید بیشتر از مصرف‌کننده مورد توجه بود (میرابی و تهرانی، 1392). به عبارت دیگر اگر عوامل فعال‌کننده یا موثر بر خرید آنی را به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم کنیم، در تحقیقات نخستین پیرامون خرید آنی، به عوامل خارجی توجه بیشتری می‌شد. اما پژوهش‌های جدید برای خصوصیات فردی، وزن بیشتری قائل‌اند . در اینجا محرک‌های محیطی اشاره دارد به محرک‌هایی که توسط خرده‌فروشان و عرضه‌کنندگان کالا برای تحریک مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر به کار گرفته می‌شود و عوامل فردی خرید آنی نیز عمدتاً حول ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های موقعیتی (مثل درگیری ذهنی) متمرکز است.
اگرچه هنوز هم ویژگی‌های مربوط به محصول (مثل قیمت)، محیط فروشگاه و تبلیغات، ابعاد مهمی از خرید آنی را تشکیل می‌دهند، اما بررسی ادبیات و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در زمینه بررسی این‌گونه عوامل، اهمالی صورت نگرفته است (برای نمونه بررسی تأثیر ویژگی‌های محصول توسط اپلبوم، 1951؛ استرن، 1961، به نقل از براتکو، بوسکوویچ و بوسنجاک، 2013؛ بررسی محرک‌های محیطی توسط آبرات و گودی، 1990)، اما برای بررسی ارتباط شخصیت و تمایل به خرید انی و در نهایت رفتار خرید آنی، مطالعات کمی انجام شده‌است (براتکو و همکاران، 2013). این کمبود تحقیق در این زمینه، در کشور ما نیز به خوبی احساس می‌شود. هرچند با وجود غفلت نسبی پژوهشگران ایرانی از پدیده خرید آنی (نظری و قادری عابد، 1390)، مطالعات خوبی در رابطه با محرک‌ها و عوامل خارجی انجام شده‌است (از جمله کشکولی، 1391). اما نیاز به بررسی ویژگی‌های فردی در این زمینه، شدیداً به چشم می‌آید، به ویژه که اگر کاری هم در این زمینه صورت گرفته، صرفاً معطوف به ویژگی‌های ناپایدار و موقعیتی افراد (احساسات و حالت‌های خلقی) بوده (از جمله محمودی، 1391؛ نظری و بغدادی، 1392) و هنوز ارتباط ابعاد مهم و پایدار شخصیتی با خرید آنی، به طور مفصل و منسجم مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین مسئله اصلی تحقیق این است:

“آیا ابعاد مهم شخصیتی افراد بر تمایل کلی آنان به خرید آنی تأثیرگذار است؟”
تمایل به خرید آنی، میزان احتمالی است که یک فرد در یک موقعیت خرید، هیجان‌زده شده و سریعاً و بدون سنجش اطلاعات، دست به خرید بزند (پارک و کیم، 2008؛ به نقل از مجمودی، 1391).
سطح تمایل به خرید در میان افراد مختلف، متفاوت است. ویژگی های شخصیتی می‌توانند برای تعیین میزان تمایل به خرید افراد، مفید واقع شوند. افرادی که تمایل به خرید آنی بالاتری دارند، بیشتر به جست‌و‌جوی درون فروشگاهی مبادرت می ورزند و همینطور بیشتر تحت تاثیر محرک های بازاریابی مانند تبلیغات، چاشنی های فروش و غیره قرار می‌گیرند (داوسون و کیم، 2009). عموماً پژوهشگران، تمایل به خرید آنی را یک ویژگی فردی نسبتاً باثبات و بسیار همسان دانسته و معتقدند که با رفتار، رابطه‌‌ای علی دارد. این شکل از تمایل، کلی بوده و فارغ از نوع محصول عمل می‌کند (جونز و همکاران، 2003). اما جونز و همکاران با توضیح این‌که یک‌چنین ویژگی کلی نمی‌تواند پیش‌بینی‌کننده دقیقی برای رفتاری معین باشد، تمایل به خرید محصول معین را پیشنهاد دادند. این شکل از تمایل به خرید آنی، مشابه تمایل‌کلی به خرید آنی تعریف می‌شود: میزان احتمال اینکه مصرف‌کننده به خرید محصولاتی از یک رده به‌خصوص اقدام نماید. از سوی دیگر درگیری ذهنی، میزان علاقه فرد به یک محصول معین و همچنین میزان اهمیتی است که آن محصول برای او دارد.. در پژوهش‌های گذشته، اثر این متغیر به طور مستقیم روی تصمیم خرید آنی مورد بررسی قرار گرفته است (برای نمونه یورچیزین و جانسون، 2004).
از این‌رو، مسئله دیگری که شایستگی توجه پیدا می‌کند این است که:
“آیا تمایل کلی به خرید آنی و درگیری ذهنی محصول معین بر تمایل به خرید آنی‌ محصول معین تأثیرگذارند؟”
با توجه به آن‌که پژوهشگران معتقدند، در حیطه خرید آنی، پوشاک، بیشترین تکرار خرید را به خود اختصاص داده و بیشتر احتمال دارد که به صورت آنی خریداری شود (یورچیزین و جانسون، 2004)، در این پژوهش، پوشاک را به عنوان محصول معین مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اهمیت و ضرورت موضوع:
در پی بالا گرفتن رقابت در دهه های اخیر و در نتیجه تغییر رویکرد شرکت‌ها به سمت فلسفه بازاریابی، شناخت مصرف‌کننده، نیازها و خواسته‌هایش و در نهایت تامین این نیازها اهمیت روزافزون پیدا کرده است. به طور کلی ﺗلاش ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه را شناخته و آن‌ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻗﺮاردﻫﺪ.اﻳﻦ ﺗلاشﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴراتی را ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد. از همین رو بررسی عوامل موثر بر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه همواره مورد توجه پژوهشگران دانش بازاریابی قرار داشته‌است.
در سراسر دنیا و از گذشته تا به امروز، افراد برای بدست آوردن کالا و خدمات، خرید انجام می دهند. در دنیای امروز، خرید کردن، از فعایتهای ضروری زندگی محسوب می‌شود و از این‌رو، همه انسانها را می توان به نوعی، مصرف‌کننده در نظر گرفت. ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﺎ ًﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﺎلا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، آنﻫﺎ درﻋﻴﻦﺣﺎل ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺿﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ و مشکلات‌شان را ﻧﻴﺰ ﺣﻞ‌ﻛﻨﻨﺪ.
خرید می‌تواند یک امر عادی و روزمره یا برای کسب لذت اجتماعی، از روی تفریح و سرگرمی و یا صرفاً به صورت انگیزشی انجام شود. از همین‌رو فروشگاه‌ها و مراکز خرید در سراسر دنیا، با هدف گرفتن اهداف و ارزش‌های مختلف مشتری (لذت‌جویی، فایده‌گرایی، مادی‌گرایی، هویت‌جویی و غیره) و به انحاء مختلف، سعی در ترغیب و اثرگذاری بر رفتار و تصمیمات خرید مشتری دارند. آنان این مهم را از طریق ایجاد جذابیت های محیطی، آموزش کارمندان، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و همچنین تلاش مداوم برای آگاهی از رفتار فردی دنبال می‌کنند (حیدرزاده و طاهرمیا، 1389؛ محمودی، 1391).
در دهه‌های اخیر فرآیند تصمیم‌گیری خرید به شکل گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌است، فرضیه اصلی در بدنه این دانش این است که انتخاب‌های مصرف‌کننده را می‌توان از دیدگاه عقلایی توصیف کرد و این در حالی است که یک انتخاب پس از بررسی دقیق جنبه‌های متفاوت کالا و بررسی جایگزین‌های مختلف آن انجام می‌شود. اما این فرضیه همیشه صادق نیست و مصرف‌کننده گاهی از این حدود عقلایی خارج می‌شود و انتخاب‌هایش را بدون بررسی دقیق جایگزین‌های موجود، انجام می‌دهد (ورسکی و کانمن، 1981؛ به نقل از نظری و بغدادی، 1392). خرید آنی به آن دسته از خریدهایی اطلاق می‌شود که مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می‌شکند و بدون ارزیابی جایگزین‌های متعدد و سبک سنگین کردن پیامدها