سرمایه ی اجتماعی، آزمون علیت گرنجر، سرمایه ی انسانی

 

استادانم
همسرم

سپاسگزاری
((کلام خود را آغاز مى‏کنم با حمد و سپاس خدائى که به ستایش و فضل و عزت و رفعت از همه کس سزاوارتر است. خداوند را بر نعمتهایى که عطا فرموده مى‏ستایم، و بر الهامش سپاس مى‏نمایم، و بر نعمتهاى گسترده‏اى که در ابتدا عنایت نموده و نعمتهاى فراوانى که عطا فرموده و تفضلات پى‏درپى که مرحمت کرده ثنا مى‏گویم.
او را سپاس مى‏گویم با حمدهاى بى‏پایانى که از حد شمارش بیرون است، و قدرت بر شکر همه‏ى آنها نیست، و نهایت آنها قابل درک نخواهد بود. نعمتهایى که خداوند براى ازدیاد و دوام آنها ما را دعوت به شکرگزارى نموده، و بندگانش را بر فرستادن آنها مطیع خود گردانیده، و براى کامل نمودن بخششهایش از آنان حمد و ستایش خود را خواسته، و در کنار آن به طلب چنین نعمتهائى امر فرموده است.))« بخشی از خطبه ی فدکیه حضرت زهرا(س) در مسجد»
در آغاز لازم می دانم از زحمات پدر و مادر گرامی ام و کلیه کسانی که در دوران تحصیل همواره مشوق و پشتیبان اینجانب بوده اند کمال تشکر را بنمایم .هم چنین از استاد گرامی، جناب آقای دکتر صمدی که راهنمایی های ایشان راهگشای اینجانب بوده است، تشکر و قدردانی می کنم و همچنین از استادان محترم جنابان آقای دکتر مرزبان و دکتر هادیان نهایت سپاس را دارم زیرا با مشاوره ایشان توانستم کاستی و نواقص این پایان نامه را دریابم و در رفع آنها و بهبود این پایان نامه تلاش کنم.
بر خود نیز واجب می دانم که از همکلاسی ها، دوستان عزیر و دانشجویان دکترای بخش اقتصاد مخصوصاً آقای نجاتی، آقای هراتی و آقای زارع صمیمانه تشکر کنم، زیرا که راهنمایی های شان، من را در پیش برد این پایان نامه کمک کرد و در نهایت از آقای آماره در اتاق بازرگانی شیراز به خاطر راهنمایی های دوستانه شان کمال سپاس را دارم.

چکیده
سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی:
مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰)
به کوشش
کوثر اسدیان فلاحیه
هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۰ می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:
سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.