بایگانی دسته: متفرقه

قانون آیین دادرسی مدنی، دانشگاه شهید بهشتی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ هفتم، سال 137411- ———————، دانشنامه حقوقی،... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، دانشگاه شهید بهشتی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی ایران، درخواست دستور موقت

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پس از تعیین میزان خسارت احتمالی، نوبت به مشخص نمودن نوع تأمین می‌رسد و دادگاه باید تصمیم بگیرد که خواهان چه نوع تأمینی را در جهت... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی ایران، درخواست دستور موقت بسته هستند

آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، اعاده دادرسی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید بنا به تصریح ماده 310 ق.آ.د.م که مقرّر می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، اعاده دادرسی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی اختصاری

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی در گفتار مزبور به دو بند تقسیم، بند اول به تعریف لغوی و بند دوم به تاریخچه دعوی واهی می‌پردازیم. ... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی اختصاری بسته هستند

قانون جدید آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، تعاریف و تاریخچه

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در ماده 109 ق.آ.د.م مشخص نگردیده است که آیا میزان تأمین درخواستی خوانده باید توسط او مشخص شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت به فرض که خوانده... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون جدید آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، تعاریف و تاریخچه بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، رسیدگی به اعتراض

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ماده 116 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «قرار تأمین به طرف ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف مدت ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، رسیدگی به اعتراض بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید بند اول: درخواست ذینفعدستور موقت نیز نظیر سایر حقوق ماهوی و ترتیبات تأمینی، موکول به طرح و تقاضای آن از سوی ذینفع است. تمامی دعاوی... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار، مطالبه خسارت

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خواندهدر بند پیشین، میزان و ملاک تعیین و نیز مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به دعوا بررسی شد... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار، مطالبه خسارت بسته هستند

ضمانت نامه بانکی، آیین دادرسی مدنی، مسئولیت مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید همان طور که گفته شد، هدف اصلی متضرّر از جرم مراجعه به مراجع کیفری و مطالبه ضرر و زیان از مراجع کیفری و آن هم با رعایت تشریفات آیین... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای ضمانت نامه بانکی، آیین دادرسی مدنی، مسئولیت مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید صرفنظر از صراحت قانونی در نوع تأمین، در خصوص میزان و مهلت پرداخت خسارت احتمالی از سوی قانونگذار تعیین تکلیفی مقرّر نشده است.... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی بسته هستند